Podatki i Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 237), powiększone o należny podatek VAT.

Wynagrodzenie obejmuje także koszty przejazdu i inne niezbędne wydatki, poniesione przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

W związku z dokonywaną czynnością notarialną notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki w tym:

oraz opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia należnego podatku i opłaty sądowej.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

© 2014 Kancelaria Notarialna Magdalena Kozłowska Notariusz
Płock, pl. Obrońców Warszawy 1 lok. 2
tel. 24 366 66 25, kom. 500433083
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.